LOGO

STANOVANJSKI KREDITI

Stanovanjski krediti so dolgoročni kredite s strogim namenom, kot so nakup, gradnja, opremljanje in adaptacija stanovanjskih objektov, tj. stanovanja ali hiše.
Ti krediti so najdolgoročnejši in se odobrijo z rokom do 30 let, običajni zneski pa se gibljejo od 20.000 evrov do 250.000 evrov – če ste kreditno sposobnejši, bodo banke odobrile tudi višje zneske kredita od navedenih.
Običajni instrumenti zavarovanja so hipoteka, zavarovalna polica, zadolžnica, izjava o zaplembi plače in/ali sodolžništvo.
Način odplačila kredita se lahko prav tako razlikuje in sklene v anuitetah ali obrokih.

Nakup nepremičnin

Stanovanje, apartma, hiša ali vikend so nepremičnine, katerih nakup se lahko financira s stanovanjskim kreditom za nakup nepremičnine. Večina bank ponujajo stanovanjske kredite z rokom zapadlosti do 30 let. Banke pogosto ločeno ponujajo stanovanjske kredite za mlade, pomorščake, akcije z gradbeniki in ostalimi. Običajni instrumenti zavarovanja teh kreditov so hipoteka, zavarovalna polica, zadolžnica, menica in/ali sodolžništvo.

Gradnja nepremičnine

Stanovanjski krediti za gradnjo so dolgoročni krediti s strogim namenom gradnje nepremičnine, najpogosteje hiše. Banke pogosto ločeno ponujajo stanovanjske kredite za mlade z državno subvencijo, pomorščake, zdravnike. Tipični instrumenti zavarovanja teh kreditov so hipoteka, zavarovalna polica, zadolžnica, izjava o zaplembi plače in/ali sodolžništvo.

Dogradnja nepremičnine

Stanovanjski krediti za dogradnjo/dokončanje/prenovo nepremičnine so dolgoročni krediti s strogim namenom za dokončanje ali prenovo nepremičnine. Tipični instrumenti zavarovanja teh kreditov so hipoteka, zavarovalna polica, zadolžnica, izjava o zaplembi plače in/ali sodolžništvo.

Notranja ureditev nepremičnine

Stanovanjski krediti za adaptacijo, tj. notranjo ureditev stanovanja ali hiše, so namenjeni za adaptacijo stanovanja ali hiše v lasti najemojemalca (ob soglasju lastnika nepremičnine je mogoča adaptacija nepremičnine, ki ni v lasti kreditojemalca). Večina bank ponujajo kredite za adaptacijo z rokom odplačevanja do 30 let. Tipični instrumenti zavarovanja so hipoteka, zavarovalna polica, zadolžnica, izjava o zaplembi plače in/ali sodolžništvo.

Nakup gradbenega zemljišča

Stanovanjski krediti za nakup in/ali komunalno ureditev za gradbeno zemljišče so dolgoročni krediti s strogim namenom za nakup in/ali komunalno ureditev za gradbeno zemljišče. Tipični instrumenti zavarovanja teh kreditov so hipoteka, zavarovalna polica, zadolžnica, izjava o zaplembi plače in/ali sodolžništvo.