LOGO

AVTOMOBILSKI KREDITI

Avtomobilski kredit ali kredit za plovilo je strogo namenski kredit z rokom zapadlosti od 3 do 7 let. Večina bank ponujajo kredit za nakup avtomobila ali ladje. Z realizacijo kredita lahko kreditojemalec kupi avtomobil, komercialno vozilo, traktor, plovilo, motor ali pripadajočo kmetijsko mehanizacijo. Tipični instrumenti zavarovanja teh kreditov so zavarovalna polica, vpis zastavne pravice na vozilu, zadolžnica, menica.

Zavarovanje

Zavarovanje je pomemben finančni produkt, ki vam omogoča finančno nadomestilo v primeru nepredvidenih tveganj. Delijo se na obvezna (npr. avtomobilsko zavarovanje) ter prostovoljna zavarovanja (zavarovanje stanovanja, življenjsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje itd.). Razvitost zavarovalniške dejavnosti je dober pokazatelj finančne pismenosti državljanov.